Mielec, Poland

New Rules Coming Soon

2019 Photos

http://www.pzlmielec.com.pl/kontakt/mapa-dojazdowa/

Code Quest 2018 - zdjęcia

Dokumenty do podpisania – konkurs „Code Quest” – uczeń

Dokumenty do podpisania – konkurs „Code Quest” – nauczyciel

Dokumenty do podpisania – wymagane dane do pobytu na terenie PZL Mielec

Dokumenty do wypełnienia – Formularz Rejestracji Zespołu

Informacje o konkursie

 • Każda szkoła będzie musiała wydelegować na konkurs jednego nauczyciela, reprezentującego szkołę i drużyny.
 • Po przybyciu na miejsce i zarejestrowaniu, drużynom i ich opiekunom zostaną przekazane informacje o konkursie oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
 • Drużyny będą pracować na komputerach zapewnionych przez organizatora.
 • W trakcie trwania konkursu zorganizowany zostanie ‘kącik nauczyciela’ – nauczyciele nie będą mogli pomagać swoim drużynom w rozwiązywaniu zadań.
 • Po zakończeniu 2,5-godzinnego konkursu, uczestnicy zostaną zaproszeni na lunch – pizza dla wszystkich. W tym czasie sędziowie będą oceniać prace i wyłonią zwycięskie drużyny.
 • Każdy z członków 3 najlepszych zespołów otrzyma nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy medal. Rozdane zostaną również puchary, które zwycięskie drużyny zabiorą do szkół.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki od Lockheed Martin.

Uwaga: Jeżeli nie zgłosi się wymagana liczba drużyn, to konkurs może się nie odbyć.

Podstawowe zasady konkursu:

 • Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie szkół średnich (kryterium wiekowe)
 • Drużyna konkursowa musi składać się z uczniów tej samej szkoły.
 • Uczestnicy będą zobligowani do rozwiązania zadań konkursowych przy wykorzystaniu języków JAVA, Python, VB.net, C#, C++.
 • Członkowie rodzin uczestników konkursu nie będą mogli brać udziału w wydarzeniu.
 • By wyrównać szanse, dopuszczamy uczestnictwo 2 zespołów z danej szkoły. Ewentualne dodatkowe drużyny z danej szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową i będą mogły wziąć udział w konkursie jeśli warunki na to pozwolą.
 • Materiały dotyczące konkursu oraz zestawy pytań będą w języku polskim.
W celu rejestracji w konkursie Code Quest, proszę o wysłanie wiadomości email na adres:  codequest-poland.gr-sac@lmco.com